Prof. dr hab. Jan Hartman

Kierownik Zakładu Filozofii i Bioetyki WNZ CM UJ

jan.hartman@uj.edu.pl

 

Zajmuje się metafilozofią, filozofią  polityki, etyką i bioetyką. Urodzony we Wrocławiu w 1967 roku, absolwent KUL.

Doktoryzował się (1995) i habilitował  (2001) na UJ na podstawie rozpraw z dziedziny metafilozofii. Tytuł profesora otrzymał w roku 2008.

Autor kilkunastu książek (w tym zbiorów artykułów oraz podręczników), z różnych dziedzin filozofii – ontologii, metafilozofii, bioetyki, etyki.

Najważniejsze prace:

“Heurystyka filozoficzna” (1997)

“Techniki metafilozofii” (2001)

“Wiedza – byt – człowiek. Z głównych zagadnień filozofii” (2011)

“Pochwała litości. Rzecz o wspólnocie”(2017)

“Pochwała wolności” (2020)

Oprócz działalności akademickiej prof. Hartman uprawia publicystkę, pisując do opiniotwórczych gazet i czasopism. Ponadto jest redaktorem czasopisma filozoficznego “Principia”.

Więcej informacji na stronie:  www.iphils.uj.edu.pl/~j.hartman