Prof. dr hab. Jan Hartman

 

jan.hartman@uj.edu.pl

 

Zajmuje się metafilozofią, filozofią  polityki, etyką i bioetyką. Urodzony we Wrocławiu w 1967 roku, absolwent KUL.

Doktoryzował się (1995) i habilitował  (2001) na UJ na podstawie rozpraw z dziedziny metafilozofii. Tytuł profesora otrzymał w roku 2008.

Autor kilkunastu książek (w tym zbiorów artykułów oraz podręczników), z różnych dziedzin filozofii – ontologii, metafilozofii, bioetyki, etyki.

Najważniejsze prace:

„Heurystyka filozoficzna” (1997)

„Techniki metafilozofii” (2001)

„Wiedza – byt – człowiek. Z głównych zagadnień filozofii” (2011)

„Pochwała litości. Rzecz o wspólnocie”(2017)

„Pochwała wolności” (2020)

„Etyka życia codziennego” (2021)

Oprócz działalności akademickiej prof. Hartman uprawia publicystkę, pisując do opiniotwórczych gazet i czasopism.