Aktualności


(Nie)poradność systemowa

18 maja 2022 r.  nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego ukazała się monografia dr Weroniki Chańskiej “(Nie)poradność systemowa. Praktyka poradnictwa genetycznego towarzyszącego diagnostyce prenatalnej”. O książce wydawca pisze tak:  “Monografia Weroniki Chańskiej to książka „bioetycznie zaangażowana” – chce nie tylko opisywać, ale także zmieniać rzeczywistość. Autorka analizuje polski system badań prenatalnych. Stawia pytania o jego założenia i niewypowiadane wprost racje stojące za przyjęciem pewnych rozwiązań. Odsłania wartości, na jakich […]

Promocje Doktorskie Wydziału Nauk o Zdrowiu

6 maja 2022 r. w Auli Collegium Novum przy ul. Gołębiej 24 odbyły się uroczyste promocje doktorskie Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM, którym przewodniczył prof. Tomasz Grodzicki, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum. W gronie promowanych doktorów znaleźli się młodzi badacze, związani z Zakładem Filozofii i Bioetyki: dr Karolina Strzebońska oraz dr Mateusz Wasylewski (promotor  obojga – dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ).

Obrona pracy doktorskiej Karoliny Strzebońskiej oraz nadanie stopnia doktora

W dniu 28 lutego 2022 r. odbyła się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, doktorantki Zakładu Filozofii i Bioetyki – mgr inż. Karoliny Strzebońskiej. Tytuł pracy: “Etyczna ocena ryzyka i korzyści w badaniach klinicznych w onkologii” Promotor: dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ Recenzenci: prof. dr hab. Marek Czarkowski, prof. dr hab. Piotr Zaborowski. W rezultacie uchwałą z dnia 30 marca 2022 r. Rada Dyscypliny Nauki […]

Homo Informaticus 8.0 – informatyka, człowiek, społeczeństwo

Homo Informaticus 8.0 – informatyka, człowiek, społeczeństwo Mamy przyjemność poinformować, że w dniach 22-23 kwietnia 2022 roku, zespół projektu #Cyber_odporność będzie uczestniczył w organizacji ogólnopolskiej konferencji Homo Informaticus 8.0. Jednym z głównych celów ósmej edycji konferencji będzie ukazanie związków łączących informatykę z naukami humanistycznymi i społecznymi. Do udziału w obradach zaproszone są wszystkie osoby zainteresowane problemami współczesnej informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem tych jej aspektów, które odwołują się […]

Uważaj, kogo obserwujesz

Uważaj, kogo obserwujesz – artykuł poświęcony wynikom badań w projekcie naukowym #Cyber_odporność W listopadzie 2021 roku, zespół projektu naukowego #Cyber_odporność w wyniku przeprowadzonych badań, opublikował artykuł zatytułowany: Be careful who you follow: the impact of the initial set of friends on COVID-19 vaccine tweets (Uważaj, kogo obserwujesz: wpływ początkowej grupy znajomych na tweety ze szczepionką COVID-19). Wyniki badań wzbudziły spore zainteresowanie, czego wynikiem były […]Wielkość fontu
Kontrast