Dydaktyka

Zakład Filozofii i Bioetyki współpracuje ze wszystkimi wydziałami UJ Collegium Medicum – Wydziałem Nauk o Zdrowiu, Wydziałem Farmaceutycznym oraz Wydziałem Lekarskim. W ramach zajęć dla studentów kierunku lekarskiego prowadzi także zajęcia w School of Medicine in English.

Rok akademicki 2021/22 (semestr zimowy)

Studentów I roku Wydziału Lekarskiego serdecznie zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć dla przedmiotów: “Etyka w medycynie” (kierunek lekarsko – dentystyczny), “Filozofia”(kierunek lekarsko – dentystyczny). Szczegółowy harmonogram znajdą Państwo tutaj >>>


Katalog tematyki zajęć, prowadzonych przez pracowników ZFiB znajduje się poniżej.

Szczegółowe informacje znaleźć można w sylabusach dla poszczególnych cykli dydaktycznych w aplikacji sylabus. 

Bioetyka

Bioetyka i prawa pacjenta

Bioetyka w badaniach naukowych

Etyka i deontologia

Etyka ogólna

Etyka w medycynie

Etyka zawodowa

Etyka w żywieniu

Filozofia

Filozofia i etyka zawodu pielęgniarki

Filozofia i etyka zawodu położnej

Historia filozofii

Medical Ethics


Zajęcia fakultatywne:

Aksjologiczna koncepcja człowieka

Badania kliniczne farmaceutyków. Warsztat etyczno-prawny

Etyczne aspekty komunikacji w medycynie

Etyka badań naukowych z udziałem ludzi

Estetyka, sztuka, medycyna

Filozofia medycyny-zarys problematyki

Filozofia i podstawy etyki

Filozofia i etyka ludzkiej seksualności

Główne problemy filozofii człowieka

Logika

Metafora choroby

Neuroetyka. Etyczne i prawne aspekty ingerencji w ludzki układ nerwowy

Problemy graniczne egzystencji ludzkiej

Problemy graniczne: samobójstwo, samobójstwo wspomagane, eutanazja

Śmierć i umieranie w różnych kulturach

Wprowadzenie do filozofii nauki

Wielkość fontu
Kontrast