Mgr inż. Karolina Strzebońska

karolina.strzebonska@uj.edu.pl

 

Doktorantka na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM oraz uczestniczka Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme. Słuchaczka na Podyplomowych Studiach Bioetycznych w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. Członkini REMEDY.
Od 2019 roku członkini Cochrane.

Laureatka konkursu START 2021 Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. 

Absolwentka Inżynierii Biomedycznej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Odbyła 4-miesięczny staż w laboratorium w i3S – Institute of Health Innovation and Research w Porto.

Interesuje się etyką badań naukowych, zagadnieniami evidence-based medicine oraz badaniami typu basket oraz umbrella. Jej praca doktorska dotyczy ryzyka i korzyści w badaniach klinicznych w onkologii.
Aktualnie kieruje projektem Etyka badań naukowych z udziałem ludzi w medycynie precyzyjnej, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Publikacje:

Wielkość fontu
Kontrast