Dr Weronika Chańska

 

weronika.chanska@uj.edu.pl

 

Adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki CM UJ. Urodzona w 1976 r., doktor nauk humanistycznych, specjalistka w dziedzinie etyki medycznej. Laureatka stypendiów krajowych i zagranicznych (m. in. w Szwecji i Holandii).

Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Autorka książki “Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej”, która ukazała się nakładem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Kieruje projektem finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki “Etyczne aspekty przedurodzeniowego poradnictwa genetycznego – kompleksowe badanie polskiej praktyki medycznej” [2015-2018].

Wybrane publikacje

Książki:

  • “Bioetyka” pod red. Joanny Różyńskiej i Weroniki Chańskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
  • “Bioetyka w zawodzie lekarza” pod red. Weroniki Chańskiej i Jana Hartmana, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
  • “Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej”, Monografie FNP: Seria Humanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009.

Wybrane artykuły:

  • “Trudne związki prawa i bioetyki”, [w:] “Bioetyka w zawodzie lekarza” pod red. Weroniki Chańskiej i Jana Hartmana, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010, s. 105-122.
  • W. Chańska, Z. Chłap, J. Dulak, “Biotechnologia – szanse i zagrożenia” (debata), “Pressje”, XXVII, Kraków 2009, s. 174-191;
  • “Odpowiedzialność za śmierć”, „Medycyny i Życie” Vol. 1, Nr 1(1)/2008, s. 107-111.
  • “Eutanazja – głos filozofa, „Czasopismo Aptekarskie” 2008, nr 6-7, s. 40-51.