Dr Weronika Chańska

 

weronika.chanska@uj.edu.pl

 

doktor nauk humanistycznych, absolwentka Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Od 2008 roku adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Od 2011 roku członkini Komitetu Bioetyki przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz członkini zarządu polskiego oddziału UNESCO Chair in Bioethics (od 2013) . Od 2017 roku przewodnicząca Sądu Dyscyplinarnego I Instancji przy Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych NFARMA. Autorka książek „Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej” (2008) oraz „(Nie)poradność systemowa. Praktyka poradnictwa genetycznego towarzyszącego diagnostyce prenatalnej” (2022).  Redaktorka (wraz z Joanną Różyńską) podręcznika „Bioetyka” (2013). Nominowana w plebiscycie „Gazety Wyborczej” na Polkę 2009 (w kategorii: Nauka). 

Główne obszary zainteresowań naukowych to:

Problemy etyczne końca życia

Etyczne i społeczne aspekty diagnostyki prenatalnej

Etyka seksualna

Etyka badań naukowych

Wybrane publikacje:

Książki:

  • „(Nie)poradność systemowa. Praktyka poradnictwa genetycznego towarzyszącego diagnostyce prenatalnej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2022.
  • „Bioetyka” pod red. Joanny Różyńskiej i Weroniki Chańskiej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2013.
  • „Bioetyka w zawodzie lekarza” pod red. Weroniki Chańskiej i Jana Hartmana, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.
  • „Nieszczęsny dar życia. Filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej”, Monografie FNP: Seria Humanistyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009. Publikacja, w ramach Open Access dostępna jest pod linkiem: >>> 

Artykuły: