Kontakt

Zakład Filozofii i Bioetyki

ul. Michałowskiego 12
31-126 Kraków

e-mail: zfib@uj.edu.pl
tel.: 693 22 01 22