Konferencje

Nadchodzące wydarzenia:

Serdecznie zapraszamy na otwartą mini-konferencję, która podsumowuje wyniki projektu #webimmunization.

Konferencja odbędzie się 3.04.2024 o godzinie 9.00 w budynku dydaktyczno-administracyjnym przy ul. Kopernika 40, pokój 308. 

Szczegóły znajdą Państwo w załączniku: >>>

Konferencje dotychczas zorganizowane:

Seminarium on-line Demagoguery, Technology, and Cognition: Addressing the Threats to Democracy, prowadzący – prof. Stephan Lewandowsky, University of Bristol

Data: 16.02.2023 r., godz. 10:00 CET

Organizatorzy: zespół badawczy projektu naukowego #Cyber_odporność

Więcej informacji: >>>

Otwarte seminarium z Dr. Jonem Roozenbeekiem. Dr Roozenbeek jest członkiem British Academy Postdoctoral Fellow w Cambridge Social Decision-Making Lab. Jego badania skupiają się na dezinformacji, niechęci do szczepień, ekstremizmie internetowym i teorii szczepień. W ramach swoich badań współtworzył wielokrotnie nagradzane gry typu fake news: Bad News, Harmony Square i Go Viral. 

Data: 6.07.2022 r., organizatorzy: zespół badawczy projektu #Cyber_odporność (Webimmunization)

Więcej informacji: >>>

Twitter Research Ethics Online Seminar – międzynarodowe seminarium online

Data: 29.04.2021 r., organizatorzy: zespół badawczy projektu naukowego #Cyber_odporność

Szczegółowe informacje: >>>.

#Cyberodporność.  W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację? – międzynarodowa konferencja online

Data: 01.12.2020 r.

Organizatorzy: Konferencja online jest organizowana wspólnie przez zespół badawczy projektu #Cyberodporność oraz Instytut Kościuszki.

Projekt naukowy #Cyberodporność jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 w ramach konkursu IdeaLab prowadzonego przez NCN. Numer rejestracyjny projektu: 2019/35 / J / HS6 / 03498.

Szczegółowe informacje: www.webimmunization.cm-uj.krakow.pl

Death and Dying: Medical, Cultural and Environmental PerspectivesKraków, 25-26 września 2020 r. – międzynarodowa konferencja pod patronatem Prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. dra hab. Tomasza Grodzickiego, Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Piotra Pierzchalskiego, prof. UJ, Dziekana WNoZ w latach 2012-2020 prof. dra hab. Tomasza Brzostka  oraz Radia Kraków.

Broszura 
Program konferencji

Ethical Challenges of Research Conducted in Disaster Settings, Kraków 8-9 lutego 2016 r., Joint workshop organized by the Disaster Bioethics COST Action IS1201 and The Faculty of Health Science, Jagiellonian University Medical College. Więcej informacji

Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej, 20-21.XI. 2015. Publikacje pokonferencyjne: monografia Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 oraz specjalny numer Edukacji Etycznej [2015, nr 10] dostępny pod adresem: www.edukacjaetyczna.pl

 Program konferencji
Plakat konferencji

Etyczne problemy zarządzania w opiece medycznej, Kraków, 5-6 października 2012 r. Konferencja zorganizowana przy współpracy Wolters Kluwer Polska. Publikacja pokonferencyjna: J. Hartman, Z. Zalewski (red.), Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia, Warszawa 2013.

Etyczne aspekty decyzji medycznych. Pacjent – zespół terapeutyczny – rodzina, Kraków, 8-9 października 2010 r. Konferencja zorganizowana przy współpracy Wolters Kluwer Polska. Publikacja pokonferencyjna: J. Hartman, M. Waligóra (red.), Etyczne aspekty decyzji medycznych, Warszawa 2011.

Bioetyka w zawodzie lekarza, Kraków, 3-4 października 2008 r. Konferencja zorganizowana przy współpracy Wolters Kluwer Polska. Jej pokłosiem jest publikacja J. Hartman, W. Chańska (red.), Bioetyka w zawodzie lekarza, Warszawa 2010.

2nd World Congress of Philosophy of Medicine Humane Health Care, Kraków, 23-26 sierpnia 2000 r.

Man – Medicine – Philosophy. Tradition and Prospects, Kraków 9-11 maja 1996 r.