Konferencje

#Cyberodporność.  W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację? – międzynarodowa konferencja online

Data: 01.12.2020

Organizatorzy: Konferencja online jest organizowana wspólnie przez zespół badawczy projektu #Cyberodporność oraz Instytut Kościuszki.

Wydarzenie objęte jest patronatem prorektora Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. med. Tomasza Grodzickiego oraz oraz Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu UJCM dr hab. Piotra Pierzchalskiego, prof. UJ.

Projekt naukowy #Cyberodporność jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 w ramach konkursu IdeaLab prowadzonego przez NCN. Numer rejestracyjny projektu: 2019/35 / J / HS6 / 03498.

Szczegółowe informacje:

Nasza strona: www.webimmunization.cm-uj.krakow.pl – zakładka wydarzenia

Kontakt: agnieszka.lempart@uj.edu.pl

Opis wydarzenia:

Celem wydarzenia jest popularyzacja wiedzy na temat zagrożeń płynących z dezinformacji w sieci.

Aktualny program konferencji dostępny jest na stronie internetowej wydarzenia (tutaj). Wszystkie panele będą transmitowane za pośrednictwem platformy Ecct.io oraz na stronie internetowej wydarzenia za pomocą kanału YouTube.

Zachęcamy do bezpłatnej rejestracji na platformie Ecct.io (tutaj). Zarejestrowani uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań prelegentom. 

Konferencja zostanie nagrana i udostępniona na stronie internetowej wydarzenia.

Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na platformie Twitter oraz Facebook, aby być na bieżąco informowanym o wydarzeniach w ramach projektu naukowego #Cyberodporność.

Konferencje dotychczas zorganizowane:

Death and Dying: Medical, Cultural and Environmental PerspectivesKraków, 25-26 września 2020 r. – międzynarodowa konferencja pod patronatem Prorektora UJ ds. Collegium Medicum prof. dra hab. Tomasza Grodzickiego, Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu dr hab. Piotra Pierzchalskiego, prof. UJ, Dziekana WNoZ w latach 2012-2020 prof. dra hab. Tomasza Brzostka  oraz Radia Kraków.

Broszura 
Program konferencji

Ethical Challenges of Research Conducted in Disaster Settings, Kraków 8-9 lutego 2016 r., Joint workshop organized by the Disaster Bioethics COST Action IS1201 and The Faculty of Health Science, Jagiellonian University Medical College. Więcej informacji

Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej, 20-21.XI. 2015. Publikacje pokonferencyjne: monografia Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej, Wolters Kluwer, Warszawa 2016 oraz specjalny numer Edukacji Etycznej [2015, nr 10] dostępny pod adresem: www.edukacjaetyczna.pl

 Program konferencji
Plakat konferencji

Etyczne problemy zarządzania w opiece medycznej, Kraków, 5-6 października 2012 r. Konferencja zorganizowana przy współpracy Wolters Kluwer Polska. Publikacja pokonferencyjna: J. Hartman, Z. Zalewski (red.), Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia, Warszawa 2013.

Etyczne aspekty decyzji medycznych. Pacjent – zespół terapeutyczny – rodzina, Kraków, 8-9 października 2010 r. Konferencja zorganizowana przy współpracy Wolters Kluwer Polska. Publikacja pokonferencyjna: J. Hartman, M. Waligóra (red.), Etyczne aspekty decyzji medycznych, Warszawa 2011.

Bioetyka w zawodzie lekarza, Kraków, 3-4 października 2008 r. Konferencja zorganizowana przy współpracy Wolters Kluwer Polska. Jej pokłosiem jest publikacja J. Hartman, W. Chańska (red.), Bioetyka w zawodzie lekarza, Warszawa 2010.

2nd World Congress of Philosophy of Medicine Humane Health Care, Kraków, 23-26 sierpnia 2000 r.

Man – Medicine – Philosophy. Tradition and Prospects, Kraków 9-11 maja 1996 r.

 

 

Wielkość fontu
Kontrast