mgr Tomasz Krawczyk

 

tomasz.r.krawczyk@uj.edu.pl

 

Magister psychologii, doktorant w Zakładzie Filozofii i Bioetyki CM UJ, członek zespołu REMEDY

Absolwent Instytutu Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Asystent badawczy w projekcie “Deception by design. Characteristics and acceptability of research strategies that intentionally mislead research participants”

W swoim projekcie doktorskim analizuje etyczne aspekty badań naukowych z udziałem grup niedoreprezentowanych, na przykładzie osób Głuchych.

Jego zainteresowania badawcze dotyczą Deaf studies, etyki badań naukowych, epistemologii mniejszości oraz badań uczestniczących.

ORCID iD: orcid.org/0000-0002-3093-2584

e-mail: tomasz.r.krawczyk@uj.edu.pl

Publikacje:

Verbeke, K., Krawczyk, T., Baeyens, D., Piasecki, J., Borry, P. (2023). Informed Consent and Debriefing When Deceiving Participants: A Systematic  Review of Research Ethics Guidelines. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics, 0(0). doi:10.1177/15562646231173477

Verbeke, K., Krawczyk, T., Baeyens, D., Piasecki, J., & Borry, P. (2022). Assessing the acceptability of individual studies that use deception: A systematic review of normative guidance documents. Accountability in Research, 1–23. https://doi.org/10.1080/08989621.2022.2153675

Verbeke, K., Krawczyk, T., Borry, P., Baeyens, D., & Piasecki, J. (2022) Guidelines for researchers and research ethics committees on the use of deceptive methods in research: a systematic review. PROSPERO, CRD42022302967, Available from: https://www.crd.york.ac.uk/prospero/display_record.php?ID=CRD42022302967

Sikorska, I., Krawczyk, T., Wróbel, P., Wyra, M., & Reder, M. (2020). Adolescents’ well-being at school in the light of psychology of place. In K. Gerc & B. Piasecka (Eds.), Contextual axiological conditions of mental resilience and health (pp. 131–150). Jagiellonian University Press.

Sikorska, I. Wyra, M., Lipp, N., Krawczyk, T., Wróbel, P., Stadtmüller, K., Reder, M. (2018). Samopoczucie ucznia w szkole – dobrostan i poczucie bezpieczeństwa. In E. Napora, M. Stawiarska-Lietzau & E. Kornacka-Skwara (Eds.), Psychospołeczne aspekty bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i społecznym (pp. 171-191). Częstochowa: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, ISBN978-83-7455-600-2.

Krawczyk, T. (2021). Dlaczego delfiny mają tak duże mózgi, czyli co nieco o ewolucji mózgu u zębowców. [artykuł popularnonaukowy] Link: https://www.badania.net/dlaczego-delfiny-maja-tak-duze-mozgi-czyli-co-nieco-o-ewolucji-mozgu-u-zebowcow/