Dr Zbigniew Zalewski

 

zbigniew.zalewski@uj.edu.pl

 

Starszy wykładowca w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum UJ.

Urodzony w 1956 r. w Białymstoku, ukończył teatrologię i filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim, tam też doktoryzował się w 1990 r.

Prowadzi zajęcia z filozofii nauk medycznych, bioetyki i etyki w badaniach naukowych dla studentów wszystkich kierunków CM UJ oraz dla słuchaczy studiów doktoranckich i studiów medycznych w języku angielskim.

Wiedzę pogłębiał podczas pobytów naukowych w Centre for Philosophy of Medicine and Healthcare University of Wales w Swansea (1992) oraz w Centre for Ethics in Science and Humanities Uniwersytetu w Tybindze (1997).

Główne obszary zainteresowań naukowych to: filozofia zdrowia i choroby, metodologia nauk biomedycznych, antropologiczne i aksjologiczne podstawy etyki medycznej, etyka w badaniach naukowych. Jest członkiem European Society for Philosophy of Medicine and Health Care, sekretarzem zarządu Oddziału Krakowskiego i członkiem sądu koleżeńskiego przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Bioetycznego i Polskiego Towarzystwa Prawa Medycznego, należy także do Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego.

Wybrane publikacje

 • Zbigniew Zalewski, „Jak długo mamy obowiązek żyć?”, w: Przedłużanie życia jako problem moralny, pod red. Barbary Chyrowicz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2008, s. 39-58
 • Zbigniew Zalewski, „Wstępny zarys problematyki. Bioetyka a zdrowie publiczne”, w: Cezary Włodarczyk et al. (red.), Zdrowie publiczne w krajach europejskich. Wybrane zagadnienia etyczne, Wydawnictwo UJ, Kraków 2007, s. 25-32
 • Tomasz Brzostek, Zbigniew Zalewski, „Clinical bioethics at the end of life”, w: Renzo Pegoraro et al. (red.), Hospital based bioethics. A European Perspective, Piccin, Padova 2007, s. 95-114
 • Win Tadd, (…) Zbigniew Zalewski, Anna Białecka et al., „The value of nurses’ codes: European nurses’ views”, Nursing Ethics, 2006, vol. 13, z. 4, s. 376-393
 • Zbigniew Zalewski, „Dlaczego nie powinniśmy się obawiać społeczeństwa informacyjnego?”, w: Społeczeństwo informatyczne: szansa czy zagrożenie, red. B. Chyrowicz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, s.103–114,
 • Zbigniew Zalewski, „Czy istnieją granice postępu w badaniach naukowych w medycynie? Spór o komórki macierzyste”, Sztuka Leczenia, 2002, 1, 47-52.
 • Zbigniew Zalewski, „Mapa ludzkiego genomu – złudne(?) nadzieje i realne(?) zagrożenia”. Sztuka Leczenia, 2001, 1, 65-75.
 • Zbigniew Zalewski, „Bioethics in pluralistic societies – what does it all mean?”, w: A.J. Schauer, H.-L. Schreiber, Z. Ryn, J. Andres (eds.), Ethics in Medicine, Göttingen 2001, Vandenhoeck & Ruprecht, 501–507.
 • Anna-Teresa Tymieniecka, Zbigniew Zalewski (eds.), „Human Being Between Life and Death: Medicine’s Contribution to Philosophy”, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht-Boston, 2000, Analecta Husserliana vol. 64.
 • Zbigniew Zalewski, „What philosophy should be taught to the future medical professionals”. Medicine, Healthcare & Philosophy. A European Journal, 2000, 2, 161-167.
 • Zbigniew Zalewski, „Importance of philosophy of science to the history of medical thinking”. Croatian Medical Journal, 1999, 1, 8-13.
 • Zbigniew Zalewski, „On medical ethics in Poland and its impact on public life”. Biomedical Ethics, Newsletter of the European Network for Biomedical Ethics, 1997, 2, 50-53.