Dr Jan Piasecki

 

 

jan.piasecki@uj.edu.pl

 

Adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim (2005).

Studiował także na Uniwersytecie w Tilburgu (Socrates/Erasmus 2005) oraz w International Academy of Philosophy w Santiago de Chile (2006). W 2010 obronił doktorat z filozofii (UJ). Jest absolwentem studiów Erasmus Mundus Master of Bioethics (2010-2011). W maju 2016 był naukowcem wizytującym (visiting scholar) w ramach programu Erasmus Mundus Master of Bioethics na Uniwersytecie w Padwie.

Aktualnie kieruje projektem “#Cyber_odporność. W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację”, realizowanym w ramach programu IdeaLab Narodowego Centrum Nauki.

Publikacje w języku angielskim:

Piasecki J, Dranseika V.: Balancing professional obligations and risks to providers in learning healthcare systems. Journal of Medical Ethics, 2020. DOI: 10.1136/medethics-2019-105658

Cheah, P.Y., Piasecki, J.: Data Access Committees. BMC Med Ethics, 2020: 21, 12. https://doi.org/10.1186/s12910-020-0453-z

Dranseika, V., & Piasecki, J.: Transparent Defaults and Consent for Participation in a Learning Health Care System: An Empirical Study. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics. 2020.  DOI: 10.1177/1556264620904272

Piasecki J., Dranseika V., Research vs. Practice: The Dilemmas of Research Ethics in the Era of Learning Health Care Systems. Bioethics, 2019, 33(5): 617-624. DOI: 10.1111/bioe.12571 

Piasecki J., Dranseika V., Learning to Regulate Learning Healthcare Systems. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 2019, 28(2):369-377. DOI: 10.1017/S096318011900020 

Waligora M., Bala M.M., Koperny M., Wasylewski M.T., Strzebonska K., Jaeschke R.R., Wozniak A., Piasecki J., Sliwka A., Mitus J.W., Polak M., Nowis D.,  Fergusson D., Kimmelman J.: Risk and surrogate benefit for pediatric Phase I trials in oncology: A systematic review with meta-analysis, PLOS Medicine, 2018, DOI: 10.1371/journal.pmed.1002505 

Piasecki J, Walkiewicz-Żarek E, Kordecka A, Dranseika V. Ethical issues in biomedical research using electronic health records: a systematic qualitative review. Protocol. 2018. 

Piasecki J, Waligora M, Dranseika V. What Do Ethical Guidelines for Epidemiology Say About an Ethics Review? A Qualitative Systematic Review, Science and Engineering Ethics, 2016, doi: 10.1007/s11948-016-9829-3 (Open Access).

Piasecki J, Waligora M, Dranseika V. Assent in Paediatric Research and Its Consequences, [in:] Ethics and Governance of Biomedical Research: Theory and Practice, D. Strech and M. Mertz (eds.), 2016, doi: 10.1007/978-3-319-28731-7

Dranseika V, Piasecki J, Waligora M, Relevant Information and Informed Consent in Research: In Defense of the Subjective Standard of Disclosure, Science and Engineering Ethics, 2016, doi: 10.1007/s11948-016-9755-4 (Open Access).

V. Dranseika, J. Piasecki, M. Waligora, Forensic uses of research biobanks: should donors be informed? Medicine, Health Care and Philosophy, 2015, 10.1007/s11019-015-9667-0 (Open Access).

Marcin Waligora, Malgorzata Bala, Magdalena Koperny, Rafal R. Jaeschke, Agnieszka Kargul, Jan Piasecki, Dominika Nowis, Jonathan Kimmelman. Risk and benefits of pediatric phase I trials in oncology, 2004 through 2014: a systematic review. PROSPERO 2015:CRD42015015961

Jan Piasecki, Marcin Waligora, Vilius Dranseika, Non-beneficial pediatric research: individual and social interests, Medicine, Healthcare and Philosophy, 2014, DOI 10.1007/s11019-014-9586-5

Marcin Waligora, Vilius Dranseika, Jan Piasecki, Child’s assent in research: Age threshold or personalisation? BMC Medical Ethics 2014, 15:44 doi:10.1186/1472-6939-15-44

Jan Piasecki, The Principle of Transitivity of Respect and Human Embryo Research, in: Pařízková, I., Loskotová, J. (eds.): 2nd International Summer School on Health Law, Assisted Reproduction, Mediation, Complementary and Alternative Medicine, Masaryk University, Brno 2011, 32-46.

Wybrane publikacje w języku polskim:

Piasecki J, Etyka w psychiatrii. Czy psychiatria potrzebuje swojej etyki? Medycyna Praktyczna. Psychiatria, 2017, 1: 67-71.

Piasecki J, Powszechny system opieki zdrowotnej a uczące się systemy opieki zdrowotnej. Materiały konferencji Wokół równości w opiece zdrowotnej, Kraków 11.11.2016.

Piasecki J, Etyka i klonowanie człowieka, [w:] Bioetyka, J. Różyńska, W. Chańska (red.), Wolters Kluwer Poland, Warszawa 2013, s. 407-422.

Hartman J, Piasecki J, Bioetyka w dyskursie publicznym, [w:] Bioetyka, J. Różyńska, W. Chańska (red.), Wolters Kluwer Poland, Warszawa 2013, s. 570-580.

Piasecki J., Edukacja bioetyczna, [w:] Bioetyka, J. Różyńska, W. Chańska (red.), Wolters Kluwer Poland, Warszawa 2013, s. 558-569.

Piasecki J, Autonomia pacjenta i władza medycyny w perspektywie wspomaganej śmierci, [w:] Od autonomii osoby do autonomii pacjenta, G. Hołub, P. Duchliński, T. Biesaga (red.), Kraków 2013, s. 230-248.

Piasecki J, Jakub Janiszewski, „Kto ma w Polsce HIV? Epidemia i jej mistyfikacje”, Edukacja Etyczna, 2013, 5.

Piasecki J, Sprawiedliwość w międzynarodowych badaniach biomedycznych, [w:] Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe, J. Różyńska, M. Waligóra (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Piasecki J, Ontologia wartości a etyka. Na marginesie teorii wartości R. Ingardena, [w:] Oblicza doświadczenia aksjologicznego. Studia i rozprawy, P. Duchliński, G. Hołub (red.), Kraków 2011, s. 241-258.

Piasecki J, Czy istnieje moralność potoczna? Edukacja Etyczna, 2011, 2.