Dr Jan Piasecki

 

 

jan.piasecki@uj.edu.pl

 

Adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki. W 2010 obronił doktorat z filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest absolwentem studiów Erasmus Mundus Master of Bioethics (2010-2011).

Aktualnie kieruje projektem “#Cyber_odporność. W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację”,  finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 w ramach konkursu IdeaLab, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki (NCN). Numer rejestracyjny projektu: 2019/35/J/HS6/03498.

Wybrane publikacje w języku angielskim:

Krysińska I, Wójtowicz T, Olejniuk A, Morzy M, Piasecki J.: Be Careful Who You Follow: The Impact of the Initial Set of Friends on COVID-19 Vaccine Tweets. Proceedings of the 2021 Workshop on Open Challenges in Online Social Networks; 2021.

Piksa M, Noworyta K, Piasecki J, Gwiaździński PR, Gundersen AB, Kunst J et al. Cognitive processes and personality traits underlying four phenotypes of susceptibility to (mis) information. Frontiers in Psychiatry. 2022:1142.

Piasecki J, Walkiewicz-Żarek E, Figas-Skrzypulec J, Kordecka A, Dranseika V. Ethical issues in biomedical research using electronic health records: a systematic review. Medicine, Health Care and Philosophy. 2021.

Piasecki J, Dranseika V.: Balancing professional obligations and risks to providers in learning healthcare systems. Journal of Medical Ethics, 2020. DOI: 10.1136/medethics-2019-105658

Cheah, P.Y., Piasecki, J.: Data Access Committees. BMC Med Ethics, 2020: 21, 12. https://doi.org/10.1186/s12910-020-0453-z

Dranseika, V., & Piasecki, J.: Transparent Defaults and Consent for Participation in a Learning Health Care System: An Empirical Study. Journal of Empirical Research on Human Research Ethics. 2020.  DOI: 10.1177/1556264620904272

Piasecki J., Dranseika V., Research vs. Practice: The Dilemmas of Research Ethics in the Era of Learning Health Care Systems. Bioethics, 2019, 33(5): 617-624. DOI: 10.1111/bioe.12571 

Piasecki J., Dranseika V., Learning to Regulate Learning Healthcare Systems. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics, 2019, 28(2):369-377. DOI: 10.1017/S096318011900020 

Waligora M., Bala M.M., Koperny M., Wasylewski M.T., Strzebonska K., Jaeschke R.R., Wozniak A., Piasecki J., Sliwka A., Mitus J.W., Polak M., Nowis D.,  Fergusson D., Kimmelman J.: Risk and surrogate benefit for pediatric Phase I trials in oncology: A systematic review with meta-analysis, PLOS Medicine, 2018, DOI: 10.1371/journal.pmed.1002505 

Piasecki J, Waligora M, Dranseika V. What Do Ethical Guidelines for Epidemiology Say About an Ethics Review? A Qualitative Systematic Review, Science and Engineering Ethics, 2016, doi: 10.1007/s11948-016-9829-3 (Open Access).

Wybrane publikacje w języku polskim:

Piasecki J, Etyka w psychiatrii. Czy psychiatria potrzebuje swojej etyki? Medycyna Praktyczna. Psychiatria, 2017, 1: 67-71.

Piasecki J, Etyka i klonowanie człowieka, [w:] Bioetyka, J. Różyńska, W. Chańska (red.), Wolters Kluwer Poland, Warszawa 2013, s. 407-422.

Hartman J, Piasecki J, Bioetyka w dyskursie publicznym, [w:] Bioetyka, J. Różyńska, W. Chańska (red.), Wolters Kluwer Poland, Warszawa 2013, s. 570-580.

Piasecki J., Edukacja bioetyczna, [w:] Bioetyka, J. Różyńska, W. Chańska (red.), Wolters Kluwer Poland, Warszawa 2013, s. 558-569.

Piasecki J, Sprawiedliwość w międzynarodowych badaniach biomedycznych, [w:] Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe, J. Różyńska, M. Waligóra (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2012.