Mgr Mateusz Wasylewski

mateusz.wasylewski@doctoral.uj.edu.pl

 

Doktorant w Zakładzie Filozofii i Bioetyki, magister neurobiologii, absolwent studiów podyplomowych z zakresu metodologii, organizacji i zarządzania badaniami klinicznymi.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień, takich jak marnotrawstwo badawcze i wartość społeczna w badaniach klinicznych z udziałem ludzi

 

Publikacje:

  • Strzebonska K, Wasylewski MT, Zaborowska L, Polak M, Slugocka E, Stras J, Blukacz M, Gyawali B, Waligora M. Risk and Benefit for Targeted Therapy Agents in Pediatric Phase II Trials in Oncology: A Systematic Review with a Meta-Analysis. Target Oncol. 2021; 16(4):415-424. doi:10.1007/s11523-021-00822-5
  • Wasylewski MT, Strzebonska K, Koperny M, Polak M, Kimmelman J, Waligora M (2020), Clinical development success rates and social value of pediatric Phase 1 trials in oncology, PLoS ONE 15(6): e0234911. doi: 10.1371/journal.pone.0234911
  • Strzebonska K, Wasylewski MT, Zaborowska L, Riedel N, Wieschowski S, Strech D, Waligora M (2020) Results dissemination of registered clinical trials across Polish academic institutions: a cross-sectional analysis. BMJ Open 10(1):e034666. doi: 10.1136/bmjopen-2019-034666
  • Waligora M, Bala MM, Koperny M, Wasylewski MT, Strzebonska K, Jaeschke RR, Wozniak A, Piasecki J, Sliwka A, Mitus JW, Polak M, Nowis D, Fergusson D, Kimmelman J (2018) Risk and surrogate benefit for pediatric Phase I trials in oncology: A systematic review with meta-analysis. PLoS Med. 15(2): e1002505. doi: 10.1371/journal.pmed.1002505
  • Waligora M, Strzebonska K, Wasylewski MT (2018) Neither the Harm Principle nor the Best Interest Standard Should Be Applied to Pediatric Research. Am J Bioeth. 18(8):72 74. doi: 10.1080/15265161.2018.1485762
  • Zhang Y, Morgan RL, Alonso-Coello P, Wiercioch W, Bała MM, Jaeschke RR, Styczeń K, Pardo-Hernandez H, Selva A, Ara Begum H, Morgano GP, Waligóra M, Agarwal A, Ventresca M, Strzebońska K, Wasylewski MT, Blanco-Silvente L, Kerth JL, Wang M, Zhang Y, Narsingam S, Fei Y, Guyatt G, Schünemann HJ (2018) A systematic review of how patients value COPD outcomes. Eur Respir J. 52(1). pii: 1800222. doi: 10.1183/13993003.00222-2018
  • Wasylewski M (2017) Marnotrawstwo badawcze i postęp w medycynie. Filozofia w praktyce, Tom 3, art. 5

 

Wielkość fontu
Kontrast