Dr Mateusz Wasylewski

mateusz.wasylewski@uj.edu.pl

 

Adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki UJCM.

Doktor w dyscyplinie nauki o zdrowiu. Magister neurobiologii. Absolwent studiów podyplomowych z zakresu organizacji, metodologii i zarządzania badaniami klinicznymi.

Specjalista w zakresie oceny technologii medycznych, przeglądów systematycznych literatury biomedycznej i rozwiązań systemowych w międzynarodowej ochronie zdrowia. Jako doktorant na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum, zgłębiał kwestie związane z marnotrawstwem badawczym i wartością społeczną badań wczesnych faz w pediatrii.

W swojej pracy badawczej zgłębia przede wszystkim kwestie rzetelności etycznej i naukowej badań klinicznych i przedklinicznych w naukach biomedycznych.

Publikacje: