Mgr Mateusz Wasylewski

mateusz.wasylewski@doctoral.uj.edu.pl

 

Doktorant w Zakładzie Filozofii i Bioetyki, magister neurobiologii, absolwent studiów podyplomowych z zakresu metodologii, organizacji i zarządzania badaniami klinicznymi.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień, takich jak marnotrawstwo badawcze i wartość społeczna w badaniach klinicznych z udziałem ludzi

 

Publikacje:

  • Wasylewski MT, Strzebonska K, Koperny M, Polak M, Kimmelman J, Waligora M (2020), Clinical development success rates and social value of pediatric Phase 1 trials in oncology, PLoS ONE 15(6): e0234911. doi: 10.1371/journal.pone.0234911
  • Strzebonska K, Wasylewski MT, Zaborowska L, Riedel N, Wieschowski S, Strech D, Waligora M (2020) Results dissemination of registered clinical trials across Polish academic institutions: a cross-sectional analysis. BMJ Open 10(1):e034666. doi: 10.1136/bmjopen-2019-034666
  • Waligora M, Bala MM, Koperny M, Wasylewski MT, Strzebonska K, Jaeschke RR, Wozniak A, Piasecki J, Sliwka A, Mitus JW, Polak M, Nowis D, Fergusson D, Kimmelman J (2018) Risk and surrogate benefit for pediatric Phase I trials in oncology: A systematic review with meta-analysis. PLoS Med. 15(2): e1002505. doi: 10.1371/journal.pmed.1002505
  • Waligora M, Strzebonska K, Wasylewski MT (2018) Neither the Harm Principle nor the Best Interest Standard Should Be Applied to Pediatric Research. Am J Bioeth. 18(8):72 74. doi: 10.1080/15265161.2018.1485762
  • Zhang Y, Morgan RL, Alonso-Coello P, Wiercioch W, Bała MM, Jaeschke RR, Styczeń K, Pardo-Hernandez H, Selva A, Ara Begum H, Morgano GP, Waligóra M, Agarwal A, Ventresca M, Strzebońska K, Wasylewski MT, Blanco-Silvente L, Kerth JL, Wang M, Zhang Y, Narsingam S, Fei Y, Guyatt G, Schünemann HJ (2018) A systematic review of how patients value COPD outcomes. Eur Respir J. 52(1). pii: 1800222. doi: 10.1183/13993003.00222-2018
  • Wasylewski M (2017) Marnotrawstwo badawcze i postęp w medycynie. Filozofia w praktyce, Tom 3, art. 5

 

Wielkość fontu
Kontrast