Mgr Mateusz Wasylewski

mateusz.wasylewski@doctoral.uj.edu.pl

 

Doktorant w Zakładzie Filozofii i Bioetyki, magister neurobiologii, absolwent studiów podyplomowych z zakresu metodologii, organizacji i zarządzania badaniami klinicznymi.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień, takich jak marnotrawstwo badawcze i wartość społeczna w badaniach klinicznych z udziałem ludzi

 

Publikacje:

 

Wielkość fontu
Kontrast