Publikacje

Weronika Chańska (Nie)poradność systemowa. Praktyka poradnictwa genetycznego towarzyszącego diagnostyce prenatalnej, Kraków 2022

Więcej informacji

 

 

 

 

 

Approaches to Death and Dying: Bioethical and Cultural Perspectives, ed. Marta Szabat, Jan Piasecki, Jagiellonian University Press, Kraków 2021

Więcej informacji

 

 

 

 

Jan Hartman, Etyka życia codziennego, Kraków 2021

Więcej informacji

 

 

 

 

 

Zygmunt Pucko, O utracie. Szkice filozoficzne, Kraków 2021

Więcej informacji

 

 

 

 

 

Jan Hartman, Pochwała wolności, Kraków 2020

Więcej informacji

 

 

 

 

 

Marta Szabat, Inny – źródło wiedzy. Możliwości etyki heterologicznej na tle wybranych koncepcji myślicieli francuskich XX i XXI wieku, Kraków 2018

więcej informacji

 

 

 

 

Marcin Polak, Medytacje o ostatniej filozofii, Kraków 2018

więcej informacji

 

 

 

 

 

Jan Hartman, Polityka. Władza i nadzieja, Warszawa 2017

więcej informacji

 

 

 

 

 

Jan Hartman, Pochwała litości. Rzecz o wspólnocie, Kraków 2017

więcej informacji

 

 

 

 

 

Jan Hartman, Zwierz Alpuhary, Warszawa 2017

więcej informacji

 

 

 

 

 

Jan Hartman, Marta Szabat (red.), Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej, Warszawa 2016

więcej informacji

 

 

 

 

 

Jan Hartman, Etyka! Poradnik dla grzeszników, Warszawa 2015

więcej informacji

 

 

 

 

 

Jan Hartman,  Philosophical Heuristics, Peter Lang 2015
Translated by Ben Koschalka
Series: Polish Contemporary Philosophy and Philosophical Humanities – Volume 7

więcej informacji

 

 

 

 

Jan Hartman,  Knowledge, Being and the Human, Peter Lang 2013
Series: Polish Contemporary Philosophy and Philosophical Humanities – Volume 5

więcej informacji

 

 

 

 

Marta Szabat, Elementy filozofii opieki paliatywnej a zagadnienie śmierci, Warszawa 2013

więcej informacji

 

 

 

 

 

Joanna Różyńska, Weronika Chańska (red.), Bioetyka, Warszawa 2013

więcej informacji
 

 

 

 

 

Jan Hartman, Zbigniew Zalewski (red.), Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia, Warszawa 2013

więcej informacji
 

 

 

 

 

Marcin Waligóra, Wstęp do fenomenologii, Kraków 2013

więcej informacji
 

 

 

 

 

Jan Hartman, Głupie pytania. Krótki kurs filozofii, Warszawa 2013

więcej informacji
 

 

 

 

 

Joanna Różyńska, Marcin Waligóra (red.), Badania naukowe z udziałem ludzi w biomedycynie. Standardy międzynarodowe, Warszawa 2012

więcej informacji
 

 

 

 

 

Jan Hartman, Heurystyka filozoficzna, wyd. 2, Toruń 2011

więcej informacji

 

 

 

 

 

Jan Hartman, Wiedza – Byt – Człowiek. Z głównych zagadnień filozofii, Kraków 2011

więcej informacji

 

 

 

 

 

Jan Hartman, Zebra Hartmana, Warszawa 2011

więcej informacji
 

 

 

 

 

Jan Hartman, Marcin Waligóra (red.), Etyczne aspekty decyzji medycznych, Warszawa 2011

więcej informacji

 

 

 

 

 

Weronika Chańska, Jan Hartman (red.), Bioetyka w zawodzie lekarza, Warszawa 2010

więcej informacji

 

 

 

 

 

Jan Hartman, Polityka filozofii. Eseje, Kraków 2010

 

 

 

 

 

 

Weronika Chańska, Nieszczęsny dar życia, Wrocław 2009

 

 

 

 

 

 

Jan Woleński, Jan Hartman, Wiedza o etyce, Bielsko-Biała 2009

 

 

 

 

 

 

Jan Hartman, Bioetyka dla lekarzy, Warszawa 2009, 2011

więcej informacji

 

 

 

 

 

Marcin Waligóra (red.), Principia fenomenologii, Kraków 2007

 

 

 

 

 

 

Jan Hartman, Przez filozofię, Kraków 2007

 

 

 

 

 

 

Jan Hartman, Wstęp do filozofii, Warszawa 2005

 

 

 

 

 

 

Jan Hartman, Short Studies in Bioethics, Kraków 2004

 

 

 

 

 

 

Jan Hartman, Techniki metafilozofii, Kraków 2001

 

 

 

 

 

 

Anna Teresa Tymieniecka, Zbigniew Zalewski (eds.) Analecta Husserliana. Life – The Human Being Between Life and Death, LXIV/2000