Mgr Paweł Gwiaździński

 

pawel.gwiazdzinski@doctoral.uj.edu.pl 

 

mgr Paweł Gwiaździński – doktorant neuronauk poznawczych na Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorant filozofii na Uniwersytecie Śląskim, doktorant-stypendysta Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Badacz związany z nurtem 4E w naukach o poznaniu, zajmujący się substytucją sensoryczną, rzeczywistością wirtualną, badaniami UX oraz problematyką dezinformacji w mediach społecznościowych.  Członek zespołu projektu naukowego #Cyber_odporność