Wizyta Profesora Jonathana Kimmelmana

Fot. Claudio Calligaris

W dniach 26.05-26.06.22 r. przebywa w Krakowie Profesor Jonathan Kimmelman, pełniący funkcję profesora wizytującego na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UJ. Wizyta odbywa się w ramach programu POB qLIFE Program Visiting Scientists.

Profesor Jonathan Kimmelman jest światowej sławy bioetykiem. Doktorat z biofizyki molekularnej i biochemii uzyskał na Uniwersytecie Yale, od 2005 r. pracuje w James McGill University (Biomedical Ethics Unit / Social Studies of Medicine). Pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Etycznego  International Society of Stem Cell Research (ISSCR), jest również członkiem Rady ds. Monitorowania Danych i Bezpieczeństwa (DSMB) U.S. National Heart, Lung, and Blood Institute.

Jest laureatem następujących nagród za działalność badawczą: Institute of Genetics Maud Menten New Investigator Prize, Canadian Institutes of Health Research, New Investigator Award (2008), Friedrich Bessel- Humboldt Award (2014).

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół aspektów etycznych, społecznych i regulacyjnych, związanych z testowaniem nowych technologii medycznych z udziałem ludzi (translational clinical research).

Biogram na stronie McGill University: >>>

W ramach wizyty Profesora Kimmelmana 15 czerwca na Wydziale Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ odbędzie się otwarty wykład, a dla doktorantów Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu zaplanowano cykl warsztatów.


 

Powrót