Nagroda dla Najlepszego Doktoranta w roku 2022/23

Z radością informujemy, że Kapituła Nagrody dla Najlepszego Doktoranta Szkoły Doktorskiej Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu na posiedzeniu w dniu 1 grudnia 2023 r. przyznała nagrodę III stopnia za rok akademicki 2022/23 doktorantce Zakładu Filozofii i Bioetyki mgr Katarzynie Klaś.

Katarzyna Klaś została uhonorowana za osiągnięcia naukowo-organizacyjne.

Pełna informacja: >>>

Serdecznie gratulujemy!

 


 

Powrót