Konkurs na stanowiska adiunkta

Zakład Filozofii i Bioetyki poszukuje dwóch pracowników badawczo-dydaktycznych.  Termin składania aplikacji upływa 20 lipca 2020 r.

ogłoszenie o konkursie: >>>

oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych: >>>


 

Powrót