Uważaj, kogo obserwujesz

Uważaj, kogo obserwujesz – artykuł poświęcony wynikom badań w projekcie naukowym #Cyber_odporność

W listopadzie 2021 roku, zespół projektu naukowego #Cyber_odporność w wyniku przeprowadzonych badań, opublikował artykuł zatytułowany: Be careful who you follow: the impact of the initial set of friends on COVID-19 vaccine tweets (Uważaj, kogo obserwujesz: wpływ początkowej grupy znajomych na tweety ze szczepionką COVID-19).

Wyniki badań wzbudziły spore zainteresowanie, czego wynikiem były artykuły na portalach: Nauka w Polsce (link) oraz Po Prostu Nauka (link), a także przeprowadzone audycje radiowe z członkami zespołu w Radio Kraków (link) oraz w Radio Złote Przeboje, Rock Radio i Radio Pogoda (link).

Na podstawie artykułu, zespół badawczy opublikował również wpis popularno-naukowy na projektowym blogu, który można przeczytać w trzech językach (angielskim, polskim i norweskim) – link.

Wszystkich zainteresowanych badaniami związanymi ze zjawiskiem dezinformacji w sieci, zapraszamy do śledzenia wyników badań a także nadchodzących wydarzeń na naszej stronie internetowej: www.webimmunization.cm-uj.krakow.pl, jak również na naszych profilach w mediach społecznościowych: Twitter, Facebook oraz YouTube.

Projekt #Cyber_odporność jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014 – 2021 w ramach konkursu IdeaLab, którego operatorem jest Narodowe Centrum Nauki (NCN). Numer rejestracyjny projektu: 2019/35/J/HS6/03498.


 

Powrót