Uroczyste zakończenie Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme

21 marca 2023 r. w Auli Collegium Novum odbyło się uroczyste zakończenie Jagiellonian Interdisciplinary PhD Programme. W gronie uczestników spotkania, którzy odebrali pamiątkowe dyplomy znaleźli się absolwenci Programu, aktualnie pracownicy Zakładu Filozofii i Bioetyki – dr inż. Karolina Strzebońska oraz dr Mateusz Wasylewski.

Program JIPhD jest elitarną formą wsparcia dla Doktorantów, który chcą poszerzyć swój warsztat badawczy, zwiększyć potencjał naukowy i zawodowy, oraz zapoznać się z praktykami badawczymi w innych obszarach i dyscyplinach nauki.

Uczestnikami mogą być doktoranci realizujący program studiów doktoranckich na wszystkich Wydziałach UJ (wraz z Collegium Medicum), posiadający otwarty przewód doktorski, będący w trakcie procedury lub posiadający wyznaczonego Promotora swojej pracy badawczej.

 


 

Powrót