Spotkanie konsorcjum projektu CARTHAGO

W dniach 5-6 czerwca 2023 r. na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJCM odbyło się spotkanie konsorcjum badawczego CARTHAGO (Cartilaginous tissue regeneration by gene therapy), finansowanego przez Komisję Europejską (H2020). Partnerami projektu odpowiedzialnymi za etykę badań naukowych z ramienia UJCM są dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ i mgr Paola Buedo.


 

Powrót