Obrona pracy doktorskiej Karoliny Strzebońskiej oraz nadanie stopnia doktora

W dniu 28 lutego 2022 r. odbyła się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, doktorantki Zakładu Filozofii i Bioetyki – mgr inż. Karoliny Strzebońskiej.

Tytuł pracy: “Etyczna ocena ryzyka i korzyści w badaniach klinicznych w onkologii”

Promotor: dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Czarkowski, prof. dr hab. Piotr Zaborowski.

W rezultacie uchwałą z dnia 30 marca 2022 r. Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ nadała mgr inż. Karolinie Strzebońskiej stopień doktora. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności naukowej!


 

Powrót