Mateusz Wasylewski ze stopniem doktora

Z radością informujemy, że dnia 9 lutego 2022 r. odbyła się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej na stopień doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu, doktoranta Zakładu Filozofii i Bioetyki – mgr. Mateusza Wasylewskiego.

Tytuł pracy: „Wartość społeczna i marnotrawstwo badawcze w badaniach klinicznych w pediatrii”. 

 

 

Promotor:

dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ

Recenzenci:

dr hab. Jakub Pawlikowski, prof. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,

dr hab. Marek Czarkowski, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Bioetycznego oraz Komitetu Etyki w Nauce PAN.

W rezultacie uchwałą z dnia 23.02.2022 r. Rada Dyscypliny Nauki o zdrowiu UJ nadała mgr. Mateuszowi Wasylewskiemu stopień doktora. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w działalności naukowej!


 

Powrót