Projects

Research programmes involving  the staff of the Department of Philosophy and Bioethics:

Nic o nas bez nas? Etyka badań z grupami niedoreprezentowanymi na przykładzie osób głuchych (PRELUDIUM, NCN), mgr Tomasz Krawczyk: >>>

Pacjent w centrum? Bioetyczne aspekty stosowania metod adaptacyjnych w badaniach klinicznych z udziałem ludzi (NCN), dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ. More information: >>>

Deception by design. Characteristics and acceptability of research strategies that intentionally mislead research participants/Procedura decepcyjna. Charakterystyka i akceptowalność strategii badawczych, które celowo wprowadzają w błąd uczestników badań, dr Jan Piasecki (CELSA). More information: >>>

Cartilaginous tissue regeneration by gene therapy (CARTHAGO)/ Ethical challenges of gene transfer and regenerative medicine (Horizon 2020, Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network), dr hab. Marcin Waligóra (PI), Paola Buedo MD, MA. More information: >>>

Cyber odporność. W jaki sposób internetowe sieci społecznościowe mogą zbudować odporność na dezinformację (NCN), dr Jan Piasecki.

Etyka badań klinicznych w pandemii COVID (NCN), dr hab. prof. UJ Marcin Waligóra.

Etyka badań naukowych w medycynie precyzyjnej (NCN, Preludium), mgr inż. Karolina Strzebońska.

Znaczenie i wartość nadziei w relacjach dorosłych chorych oraz rodziców dzieci z wrodzonymi wadami rozwojowymi pozostających pod opieką paliatywną (NCN, Miniatura 3, 2019-2020), dr Marta Szabat.

Children in phase 1 cancer trials. Risk and social benefit (The Fulbright Scholar Program, Fulbright Senior Award, 2017.09-2018.05), dr Marcin Waligóra.

Uczące się systemy opieki zdrowotnej – etyczne zasady tworzenia i funkcjonowania (Sonata 10, UMO-2015/19/D/HS1/00991), dr Jan Piasecki.

Etyka badań biomedycznych z udziałem dzieci. Ryzyko, korzyści i prawa uczestników, 2016-2021, Narodowe Centrum Nauki, dr Marcin Waligóra. W ramach projektu powstał pięcioosobowy zespół badawczy.

Etyczne aspekty przedurodzeniowego poradnictwa genetycznego – kompleksowe badanie polskiej praktyki medycznej, Narodowe Centrum Nauki, dr Weronika Chańska, 2015-2018.

Zasady prowadzenia biomedycznych badań naukowych z udziałem ludzi. Wybrane zagadnienia bioetyczne, Narodowe Centrum Nauki, SONATA 2, nr DEC-2011/03/D/HS1/01695, 2012-2016; dr Marcin Waligóra, dr Jan Piasecki, Vilius Dranseika.

The Otherness which constitutes a human identity. The study of contemporary moral philosophy, University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne, France, (BGF; 764235L), grant na pobyt badawczy (séjour de recherche), 2012; dr Marta Szabat.

Kroppens politik och kvinnors medborgarskap – projekt badawczy prowadzony w ramach Institutionen för genus, kultur och historia Södertörns högskola (Szwecja). Projekt zmierza do dokonania analizy porównawczej regulacji, standardów i sposobów udzielania świadczeń w zakresie badań prenatalnych w trzech krajach europejskich: Szwecji, Niemczech i Polsce. 2010-2011; dr Weronika Chańska.

Pro bono Collegii Medici Universitatis Jagiellonicae – grant na pobyt badawczy na Uniwersytecie w Rochester, NY (USA) – 2011; dr Weronika Chańska.

Principles of Research Ethics in Biomedicine – projekt w ramach Advanced Certificate Program: Research Ethics in Central and Eastern Europe, finansowany przez National Institutes of Health-Fogarty International Center (USA) – 2010-2011, dr Marcin Waligóra.

Increasing the Participation of the Elderly In Clinical Trials – projekt realizowany w ramach 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej (HEALTH-F4-2008-201917) – 2008-2010; prof. Jan Hartman, dr Zbigniew Zalewski.

Public Policies, law and bioethics: a framework for producing public health policy across the European Union by examining concepts of European and universal ethical guidelines European Public Heath Ethics Network – projekt realizowany w ramach 5 Ramowego Programu Unii Europejskiej (QLG6-CT-2002-02320) – 2003-2006; dr hab. Jan Hartman, dr Zbigniew Zalewski.

European Hospital-Based Bioethics Program – projekt realizowany w ramach 5 Ramowego Programu Unii Europejskiej (QLAM-2001-00571) – 2003-2005; dr Zbigniew Zalewski.

Ethical Codes in Nursing: European Perspectives on Content and Functioning – projekt realizowany w ramach 5 Programu Ramowego Unii Europejskiej (QLG6-2000-00945 w związku z QLRT-2001-02892) – 2002-2005; dr Zbigniew Zalewski.

ZON-mw Project on Healthcare Allocation Issues finansowany przez Ministry of Health and Welfare Królestwa Holandii – 2002-2003; dr Zbigniew Zalewski.