Dr hab. Zygmunt Pucko

zygmunt.pucko@uj.edu.pl

assistant professor  at Jagiellonian University, Department of Philosophy and Bioethics. As a fellow he studied  at the University of Wales w Aberystwyth (1997 r.)

Selected publications (in Polish):

Books:

Wybrane motywy pielęgniarki w literaturze – szkice filozoficzne, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2016

 Idea troski w pielęgniarstwie inspirowana myślą filozoficzną, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014

Zrozumieć utratę. Magna quaestio w obliczu żałoby, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2011

O utracie. Szkice filozoficzne, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2021

Chapters in books:

„Perspektywy rozwoju filozofii pielęgniarstwa”, Podstawy pielęgniarstwa. Założenia koncepcyjno-empiryczne opieki pielęgniarskiej, red. D. Zarzycka, B. Ślusarska, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, t. 1, Warszawa 2017

„Idea macierzyństwa rozumiana jako terminus a quo troski o umierających”, Człowiek w obliczu kresu życia, red. B. Antoszewska, S. Przybyliński, Impuls, Kraków 2017

„Solilokwia jako przykład czynności żałobnych”, Porozmawiajmy o śmierci…, red. B. Antoszewska, J. Binnebesel, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2017

„Bóg filozofów w horyzoncie ludzkiego cierpienia – satyra na klasyczną teodyceę i jej walor terapeutyczny”, Człowiek wobec cierpienia, red. A. Fabiś, L. Wiatrowska, Z. Pucko, Księgarnia Difin, Warszawa 2016

Articles:

„Death as a global annihilation of life in the perspective of Hans Jonas’s ethics of responsibility”, Progress in Health Sciences, vol. 9, nr 2, 2019

“Critical thinking as indispensable component of education process of Polish nurses and necessary condition for  development of nursing”, Pielęgniarstwo XXI wieku, vol. 18, 3(68), 2019

„Starość w ujęciu Marka Tulliusza Cycero jak prefiguracja współczesnej gerontagogiki”, Sztuka Leczenia, t. 33, nr 2, 2018

Współczesne polskie celebratio mortis jako efekt mutacji żałoby narodowej – próba analizy filozoficznej”, W drodze do brzegu życia,  , red. E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, t. XVI, 2018

„Egzystencjalny wymiar zdrowia w duchowości chasydyzmu polskiego”, W drodze do brzegu życia, red. E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, t. XVI, 2018

Kulturotwórcza rola niedokończonej żałoby Nadieżdy Jakowlewny Mandelsztam, ”, W drodze do brzegu życia, red.  E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, t. XVI, 2018

„Idea macierzyństwa rozumiana jako terminus a quo troski o umierających”, Człowiek w obliczu kresu życia  i studia interdyscyplinarne, red. B. Antoszewska, S. Przybylinski, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2018

„Syntonia w relacji człowieka ze zwierzętami jako jeden z podstawowych warunków zmniejszenia sumy zadawanego im cierpienia – próba filozoficznej interpretacji kazusu Monty Robertsa”, W drodze do brzegu życia, red. E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, t. XV, 2018

„Wymiar filozoficzny wątków animalnych w prozie Zofii Nałkowskiej oraz w literackiej twórczości Johna M. Coetzeego”, W drodze do brzegu życia, red. E. Krajewska-Kułak, C.R. Łukaszuk, J. Lewko, W. Kułak, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, t. XV, 2018