Dr Marcin Polak

 

 

martinum.polak@gmail.com

 

Doktor filozofii, adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki UJ CM.

W polu jego zainteresowań badawczych znajduje się XIX i XX-wieczna filozofia kontynentalna, ze szczególnym uwzględnieniem filozofii Friedricha Nietzschego, filozofii egzystencjalnej i poststrukturalistycznej.

Autor kilku książek, w których podejmuje namysł nad zagadnieniami granicznymi – takimi jak śmierć, nicość, nieskończoność – oraz nad możliwościami ich językowej ekspresji, które tropi na obszarach metafizyki, psychoanalizy, literatury oraz tanatologii filozoficznej.

 

Publikacje książkowe:

Wielkość fontu
Kontrast