Dr Małgorzata Jantos

malgorzata.jantos@uj.edu.pl

www.jantos.pl

Adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki UJ CM.

Zajmuje się filozofią dialogu, antropologią filozoficzną, bioetyką. Absolwentka dwóch fakultetów.

Pracę doktorską pod tytułem “Dialog antropologicznym centrum filozofii Ludwika Feuerbacha i Martina Bubera” napisała i obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Prowadzi zajęcia z etyki, deontologii, historii filozofii. Od wielu lat także seminarium z zagadnień tanatologicznych. Członkini wielu organizacji zawodowych (między innymi Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Komisji Historii i Filozofii Medycyny Polskiej Akademii Nauk). Nagrodzona Srebrnym Krzyżem Zasługi – 2000 oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej – 2000.

Wybrane publikacje

Książki:

  • Współautorka książki “Komunikowanie interpersonalne w pielęgniarstwie”, Lublin 2003.
  • “Filozofia dialogu”, PAN 1997.
  • “Filozofia człowieka. Wybór tekstów”, pod red. M. Jantos, Kraków 1991.
  • “Zagadnienia podstawowe”, pod red. M. Jantos, Kraków 1996.

Artykuły:

  • “Rozmowy lekarza z pacjentem. Ćwiczenia w mówieniu prawdy”, w: W. Chańska, J. Hartman (red.), “Bioetyka w zawodzie lekarza”, Warszawa 2010.
  • “Etyka zawodowa pielęgniarek – powołanie, czy profesjonalizm (etos pracy i życia)”, “Państwo i społeczeństwo” 2009.
  • “Żyd uznany przez ducha niemieckiego”, “Kwartalnik Filozoficzny” 2009.
Wielkość fontu
Kontrast