Dr Stanisław Ruczaj

 

stanislaw.ruczaj@uj.edu.pl

https://jagiellonian.academia.edu/StanislawRuczaj

 

Urodzony w Poznaniu. Adiunkt w Zakładzie Filozofii i Bioetyki. Absolwent filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim (2012, w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych). Studiował także na Uniwersytecie w Pradze (Socrates/Erasmus 2010).

W 2018 obronił doktorat z filozofii (UJ), poświęcony zagadnieniu warunków powstawania przekonań religijnych. W listopadzie 2017 odbył miesięczny pobyt badawczy na Uniwersytecie w Cambridge, w ramach realizacji grantu NCN Preludium.

Aktualnie kieruje grantem badawczym „Grace and Nature. A theological account of the origins of Christian religious beliefs in the light of the Cognitive Science of Religion”, realizowanym w ramach projektu “New Horizons for Science and Religion in Central and Eastern Europe”, przyznanego przez Ian Ramsey Centre for Science and Religion na Uniwersytecie w Oxfordzie.

Zainteresowania naukowe: filozofia religii, religioznawstwo kognitywne, etyka i bioetyka, filozofia S. Kierkegaarda, teologia protestancka.

Wybrane publikacje:

(2020) „Znaki Boskiej rzeczywistości. Interpretacja i krytyka koncepcji teistycznych znaków naturalnych Charlesa S. Evansa”, Roczniki Filozoficzne, 68, 121-136, doi: 10.18290/rf20681-6.

(2019) „Sensus divinitatis jako koncepcja genezy przekonań teistycznych”, Diametros. An Online Journal of Philosophy, 59, 48–60, doi: 10.33392/diam.1086.

(2018) „Seeing(‐as) is Not Believing ‐ a Critique of the Aspect‐Seeing theory of Religious Belief”, The Heythrop Journal, 59, 794-803, doi: 10.1111/heyj.12983.

(2017) „Doświadczenie zła jako racja dla ateizmu (analiza koncepcji Jerome’a I. Gellmana)”, Racjonalia. Z punktu widzenia humanistyki, 7, 7-20, doi: 10.15633/r.2441 .

(2017) „Doświadczenie sumienia jako sposób poznania Boga – krytyczna analiza stanowiska J. H. Newmana”, Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria, 103, 229-244.

(2014) „Skok jako zmiana schematów pojęciowych”, in Szwed, Antoni (ed.) W kręgu Kierkegaarda, (Kęty-Warszawa: Marek Derewiecki), 148-163.

(2012) ‘Kierkegaard a Lessing: Objawienie, wiara, historia’, Avant-PLUS , numer specjalny po konferencji Zlot Filozoficzny 2011, 15-24.

 

Wielkość fontu
Kontrast