Dr Laura Bandura-Morgan

laura.bandura-morgan@uj.edu.pl

Absolwentka studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów – przez 2 lata, pracowała w Laboratorium Hodowli Komórkowej i Tkankowej w Specjalistycznym Szpitalu im. Rydygiera w Krakowie, gdzie zajmowała się hodowlą autologicznych komórek naskórka przeznaczonych do leczenia rozległych ran pooparzeniowych oraz trudno gojących się ran u chorych z cukrzycą typu 2. Tytuł doktora nauk biologicznych otrzymała w 2003 roku.

W latach 2003-2006 odbyła staż podoktorski (post-doc) na Uniwersytecie w Louisville (USA). Po ukończeniu stażu  pracowała naukowo w Instytucie Terapii Komórkowej oraz w James G. Brown Cancer Center w Louisville. Brała udział w kilku projektach badawczych, a jej główne zainteresowania naukowe dotyczyły udziału komórek Treg w indukcji tolerancji lokalnej względem przeszczepionych wysepek trzustkowych i potencjału immunomodulacyjnego FasL do wywołania tolerancji na auto- i allo-antygeny w celu zapobiegania i leczenia cukrzycy typu 1 (T1D). Rezultatem pracy dr Bandury-Morgan jest kilka publikacji w renomowanych czasopismach naukowych. Wróciła do rodzinnego Krakowa w 2011 roku.

We wrześniu 2013 r. rozpoczęła pracę na stanowisku koordynatora dyscyplin w grupie Nauk o Życiu Narodowego Centrum Nauki, organizując prace paneli medycznych. W październiku 2015 r. objęła stanowisko Kierownika Zespołu ds. Kontroli i Audytu. Współtworzyła Kodeks rzetelności badań naukowych Narodowego Centrum Nauki oraz była członkiem Komisji ds. rzetelności badań naukowych w Centrum. Reprezentowała Narodowe Centrum Nauki w European Network of Research Integrity Offices (ENRIO). Opracowała formularz etyczny wniosku, Wytyczne ds. Planu Zarządzania Danymi w projektach badawczych oraz Politykę Otwartego dostępu do publikacji. W czerwcu 2020 r. objęła samodzielne stanowisko specjalisty ds. otwartej nauki w Centrum.

Od marca 2021 r. pracuje w Dziale Nauki oraz w Zakładzie Filozofii i Bioetyki Collegium Medicum UJ CM.

1 lipca objęła rolę koordynatora ds. rzetelności naukowej na UJ CM. Będzie odpowiedzialna za upowszechnianie wśród pracowników UJ CM zasad rzetelnego prowadzenia badań naukowych, a  także zajmować się przypadkami podejrzeń o nierzetelność naukową.

Wielkość fontu
Kontrast