Thesis

Szanowni Państwo,

Wszystkich studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu zachęcamy do pisania prac licencjackich i magisterskich pod kierunkiem pracowników Zakładu Filozofii i Bioetyki.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny z Zakładem (tel. 693 220 122) lub złożenie wizyty w sekretariacie Zakładu (ul. Michałowskiego 12, II piętro).

Poniżej prezentujemy zakres tematyczny prac, których pisanie można podjąć u poszczególnych wykładowców z Zakładu Filozofii i Bioetyki:

Prof. dr hab. Jan Hartman

Prawa i obowiązki personelu medycznego w świetle etyki
Wolność człowieka i autonomia pacjenta a procedury medyczne
Moralne dylematy relacji personelu medycznego z pacjentam
Odpowiedzialność i rozkład odpowiedzialności w zarządzaniu w ochronie zdrowia
Moralne problemy zdrowia publicznego


Dr Weronika Chańska

Etyczne aspekty decyzji medycznych skutkujących śmiercią pacjenta
Etyczne aspekty diagnostyki prenatalnej
Etyczne aspekty postępu w dziedzinie nauk medycznych
Etyka troski (ethics of care)
Filozofia pielęgniarstwa
Historia i teoria autonomii pacjenta w naukach medycznych
Świętość i jakość życia

Dr Jan Piasecki

Problem sprawiedliwości i racjonowania w służbie zdrowia
Zagadnienia etyczne w zdrowiu publicznym
Etyczne problemy związane z zapłodnieniem pozaustrojowym
Problemy etyczne końca życia
Pojęcie statusu moralnego a zagadnienia etyki medycznej


Dr Marta Szabat

Osoby starsze w systemie opieki zdrowotnej. Problemy sprawiedliwego dostępu do świadczeń zdrowotnych
Etyczne aspekty komunikacji personelu medycznego z pacjentem
Towarzyszenie umierającemu dziecku. Rodzina, lekarz, personel medyczny
Etyczne aspekty opieki paliatywnej


Dr hab. Marcin Waligóra, prof. UJ

Badania biomedyczne z udziałem człowieka. Kwestie etyczne i międzynarodowe regulacje prawne
Problematyka złudzenia terapeutycznego (therapeutic misconception) w badaniach biomedycznych
Modele rozwiązywania konfliktu interesów w opiece medycznej
Problematyka początku życia ludzkiego. Zapłodnienie pozaustrojowe, problem aborcji
Autonomia pacjenta. Decyzje podejmowane w imieniu pacjentów niekompetentnych
Etyczne zagadnienia badań podejmowanych w dziedzinie zdrowia publicznego


Dr Zbigniew Zalewski

Etyczny wymiar praw pacjenta
Sprawiedliwość w ochronie zdrowia i jej implikacje moralne
Postęp naukowo-techniczny w medycynie i związane z nim kontrowersje moralne
Kontrowersje moralne i prawne dotyczące początku i kresu ludzkiego życia